අoශභාගය / ආඝාතය / පක්ශාඝාතය Stroke Paralysis / Hemiplegia

Stroke

As a result there are several types of Paralysis. However, based on the body region involved there are 4 main types of Paralysis. According to ayurveda, Stroke is called as Pakshaghata. Caused due to vitiation of vata dosha, which controls the motor and sensory activities in the body.

Paralysis.

According to Ayurveda science, paralysis occurs when the Vata Dosha aggravates in the brain. Strenuous exercise, continuous exposure to stress, sleeplessness or obstruction of channels present in brain lead to aggravation of the Vata Dosha.

Symptoms of Paralysis.

Complete or incomplete loss of nerve function to part of the body or the while of the body the or whole of the body the part of the body that is affected loss of its sensation and / or movements symptoms include. Paralysis, when any part of the relay system, such as the brain, nerves, or spinal cord-is damage, the signals to move do not make it through to the patient’s needed.

1.මරණයට අතවනන අoශභාගය / ආඝාතය

අoශභාගය., ආයුර්වේද විද්‍යාවට අනුව මොලයේ වාත දෝෂ උත්සන්න වීම හේතුවෙන් හටගන්නා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකි. මෙහිදී මොලයට රුධිරය සපයන රුධිර වාහිනී අවහිරවීමක් හෝ පුපුරා යාමක් සිඳුවන අතර, විනාඩි කිහිපයක් මොලයේ කොටස් වලට රුධිරය හා ඔක්සිජන් නොලැබීම හේතුවෙන් මොලයේ කොටස් අකර්මන්‍ය වීමක් සිදුවේ. ලෝකයේ බෝ නොවන රෝග වලින් සිදුවන මරණ අතරින් ආඝාතය දෙවන ස්ථානයක් ගනී.

2.ආඝාතය ඇතිවන අයුරු.

ආඝාතය ප්‍රධාන හේතු දෙකක් හේතුවෙන් හට ගනී.

1. මොලයට රුධිරය සපයන රුධිර වාහිනී අවහිරවීම

මෙහිදී මොලයට රුධිරය ගෙන යන රුධිර වාහිනියක ලේ කැටියක් හිරවීමෙන් මොලයේ අදාල කොටස් වලට රුධිරය හා අනෙකුත් පෝෂක කොටස් නොලැබීයාම සිදු වේ.

2.මොලයට තුල රුධිර නාළයක් පුපුර යාම.

මොලය අභ්‍යන්තරයේ රුධිර නාළයක් පුපුරායාමෙන් රුධිර වහනය වීම සිදුවේ. මේ හේතුවෙන් මොලයේ එකී කොටස් වලට සම්බන්ධ ස්නායු වල ක්‍රියාකාරිත්වය අඩපණ වන අතර එම ස්නායු වලට සම්බන්ධ ශරීරයේ කොටස් වල පේශි ක්‍රියාකාරිවීම අඩපණ වන අතර, මෙම අඩපණ වීම හේතුවෙන් ශරීරයේ අනෙකුත් අoශවල ක්‍රියාකාරිත්වයද අඩක් පමණක් සිදුවීමක් / අඩපණ වීමක් ඇති වේ.

3. අනතුරු හඟවන ලක්ෂණ

දරුණු අoශභාග තත්ත්වයකට පත්වීමට පෙර ඇතිවන මෙම රෝග ලක්ෂණ පිලිබඳ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුය.. මේවා ක්ෂණිකව ඇතිවේ.

– තද හිසරදය.
– හදිසියේ ඇතිවන පෙනීමේ වෙනස්කම්.
– ඇවිදීමේ අපහසුතා.
– කරකැවිල්ල.
– ශරීරයේ සමතුලිතභාවයේ වෙනස්කම්.
– ශරීරයේ එක පැත්තක පණ නැතිවීම හෝ සංවේදන වෙනස්වීම.

ආඝතයක රෝග ලක්ෂණ මුල් අවස්ථාවේ හඳුනා ගැනීම වඩාත් වැදගත් වේ. එමඟින් ඉක්මන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කරා යොමු වීමෙන් ජිවිත බෙරා ගැනීමටත්, අබාධිත තත්වයන්ගෙන් මිදීමටත් හැකිවේ.

4. පුංචි ආඝාතය

පුංචි ආඝාත තත්වයකදී ආඝාතයක රෝග ලක්ෂණ ඇති වී සුළු වෙලාවක් ඇතුලත සුව වීම සිදු වන අතර පැය 24ක් ඇතුලත සම්පුර්ණ සුවල ලබයි. මෙහිදී ශරීරයේ එක පැත්තක හෝ එක අතක, කකුලක සිදුවන හිරි වැටීමක් හෝ පන නැතිවීමක් ඇතිවී සුව වීම සැලකිය හැකිය. නමුත් මෙය දරුණු ආඝාත තත්ත්වයක පෙරනිමිත්තක් වේ. ඒ පිලිබඳ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුය.

5. හෙළ ඔසු ගුණ

ආයුර්වේදයේ සහ දේශීය වෙදකමේ විවිධ වූ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඇති අතර මෙමඟින් රෝගියාට ලොකු සුවයක් ලබා ගතහැක. මෙහිදී මොලයේ හානිවූ කොටස්වලට නියමිත කාර්ය මොලයේ දැනට ක්‍රියාකාරී කොටස් වලට හුරුකිරීමෙන් රෝගියාට සුවය ඇති කරයි.
Senara….. ඔබගේ සුපුරුදු ක්‍රියාකාරී දිවියට මග සලසයි. අoශභාග ප්‍රතිකාර සඳහා කාල වේලාව වෙන්කරගන්න…


Hurryup , Contact Us Now